Charakterystyka

Kapela TOŃKO z Dynowa rozpoczęła swoją działalność artystyczną w 2004 roku jako wielopokoleniowa muzykująca grupa rodzinna. Uzdolniona muzycznie młodzież w składzie osobowym kapeli to jedno z bardzo ważnych zadań edukacyjnych zespołu. W swoim repertuarze kapela posiada piosenki Dawnego Lwowa, Wilna, Starej Warszawy, utwory biesiadne i taneczne oraz piosenki własne. W okresie Świąt Bożego Narodzenia wykonuje kolędy i pastorałki kresowe. Stara się ratować od zapomnienia utwory dawne, o szczególnej wartości i klimacie. Od wielu lat z powodzeniem uczestniczy w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Kapel Folkloru Miejskiego zdobywając czołowe miejsca, wyróżnienia i nagrody. Kapela TOŃKO nagrała i wydała 3 płyty: „Dynowski film” /2008/, ”Z Dynowa do Lwowa” /2014/, „Jezus się narodził” /2018/ - dwupłytowy album z kolędami i pastorałkami kresowymi. Ma za sobą również wiele programów radiowych i telewizyjnych.

Poprzez własną twórczość muzyczną m.in. piosenki: „Dynowski film”, ”Dynów zaprasza”, ”Z Dynowa do Lwowa” , czy „Bieszczadom śpiewam” kapela chciałaby przybliżyć słuchaczom ważne miejsca, ocalać od zapomnienia ludzi, wydarzenia i przyczyniać się do promowania pięknych zakątków Pogórza Dynowskiego oraz Podkarpacia.

© 2023